MILJÖANSVAR

Miljöutmaningar som klimatförändringarna och råvarubrist berör oss alla. Vi tar dessa hot på största allvar och beaktar dem i vår produktutveckling och övriga verksamhet. Vår beslutsprocess styrs av materialeffektivitet, hållbar utveckling och miljömedvetenhet.

Vi vill agera på ett sätt där vi för egen del kan främja trygga och hälsosamma levnadsvillkor även för kommande generationer.

Koldioxidavtrycken och miljöpåverkan hos alla komponenter som används i tillverkningen av Modules tas i beaktande redan i planeringsskedet.

Vårt mål är att designa och tillverka våra produkter av så säkra, hållbara, förnybara och återvinningsbara material och komponenter som möjligt. Vi återvinner allt förnybart avfall och strävar efter att minska mängden avfall.

I produktutvecklingen satsar vi på miljövänlighet och energieffektivitet. Eftersom en stor del av Modules koldioxidavtryck uppkommer vid produktionen av material, har vi förbundit oss till att samarbeta med sådana materialleverantörer och samarbetspartner som delar våra värderingar. Tillsammans utvecklar vi lösningar som har en positiv effekt på miljön genom hela produktionskedjan.

Vi använder oss av en miljösmart transportprocess med målet att minimera koldioxidavtrycket. Onödiga transporter undviks med hjälp av avancerad lagerstyrning.

Modules miljömål på lång sikt:

  • Minska produkternas koldioxidavtryck
  • Främja hållbar utveckling och ökad miljöeffektivitet.

Modules tillverkas med 30 års erfarenhet av tusentals arbetsmiljöer.

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.