Avskildhet i kontorslandskap

Kom och upplev Module

Vi deltar i Stockholm Furniture & Light Fair 6–10.2.2018! 

Välkommen til vår avdelningen A37:11!

Lokaler enligt behov

Buller, koncentrationssvårigheter och brist på avskildhet är vanliga problem i flera kontorslandskap. Oroliga arbetsmiljöer tillgodoser inte lokalanvändarnas behov av ostörd arbetsro, utan sänker både effektiviteten och arbetstillfredsställelsen. Å andra sidan har kontorslandskap även fördelar. De möjliggör till exempel smidigt teamarbete, tätt idéutbyte och snabbmöten som ordnas med kort varsel.

I bästa fallet uppfyller lokalen perfekt kraven som ingår i användarnas arbetsuppgifter. I de flesta arbetsgemenskaperna förutsätter detta att man delar upp lokalerna i zoner med olika användningsbehov, till exempel rum som erbjuder avskildhet och arbetsro samt grupparbetsrum som är avsedda för teamarbete.

Sådana lokaler utgör ett modernt aktivitetsbaserat kontor som kan ändras smidigt och gör det även möjligt att reagera flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt på ändrade lokalbehov. Framför allt behöver inte företaget anpassa sin verksamhet enligt lokalerna, utan lokalerna anpassar sig till företagets och dess anställdas behov.

De flyttbara och ljudisolerade lokal i lokalen-lösningarna är ett utmärkt och snabbt sätt att ändra ett kontorslandskap till ett modernt aktivitetsbaserat kontor som är optimalt med tanke på företagets processer.

Läs mer om Modules egenskaper

Lokal i lokalen-lösningarna omformar verksamhetsmiljön till en helhet som främjar användarnas arbetsprocesser, ökar arbetstillfredsställelsen och erbjuder avskildhet för arbetsuppgifter som kräver koncentration. Lösningarna lämpar sig för både nya byggnader och lokaler som redan används. De monteras snabbt, är användningsklara och förutsätter inte renovering av lokalerna. Lösningarna erbjuder flera fördelar, såsom fungerande ljudkontroll, planeringsfrihet och lokaleffektivitet.

LOKALER SOM SKRÄDDARSYS ENLIGT BEHOV

Individuella utmaningar kräver individuella lösningar – därför kan Module-lokaler skräddarsys enligt kundspecifika behov och lokalens användningssyfte. Solo-, Duo- och Team-lösningarna kan användas på många sätt, eftersom de kan användas till exempel till att bygga en telefonhytt, ett ljudisolerat grupparbetsrum, ett videomötesrum eller till exempel ett personal- eller pausrum. Det går att skräddarsy en lösning för varje behov och alla lokaler. 

module_konfiguraattori_user