Tips för jämförelse av enskilda rum

Ljudisolerade enskilda rum skapar lugna förhållanden för koncentration och effektivt arbete mitt i en högljudd miljö.

Enskilda rum behövs i öppna lokaler framför allt för att förbättra koncentrationen. En telefonhytt, ett mötesrum, arbetsrum som är avsett för självständigt arbete och vilorum svarar alla mot olika behov.

Det finns flera olika leverantörer av enskilda rum på marknaden. Det är klokt att jämföra alternativen i lugn och ro innan du köper, eftersom användarupplevelsen och rummets egenskaper bestämmer hur väl rummet lämpar sig för sitt syfte.

Vi har sammanställt saker som det är bra att tänka på när du väljer enskilda rum

  1. För vilken typ av lokal och för vilket ändamål skaffas det enskilda rummet?
  2. Vilka egenskaper ska rummet ha?
  3. Hur används rummet?
  4. Har rummet lång livslängd och är säkert att använda?
Bakgrund till inköp av enskilda rum

1. FÖR VILKEN TYP AV LOKAL OCH FÖR VILKET ÄNDAMÅL SKAFFAS DET ENSKILDA RUMMET?

Ett enskilt rum av hög kvalitet täcker många behov: förutom kontor kan rummet till exempel användas på sjukhus, skolor och övriga offentliga lokaler för telefonsamtal, som diskussionsrum och som vilrum.

STORLEK, ANTAL OCH PLACERING AV ENSKILDA RUM

Det viktigaste skedet i valet av enskilda rum är att tydligt definiera vad rummet ska användas till. Det är värt att fråga lokalernas användare om utmaningarna i arbetsmiljön så att det valda rummet tillgodoser deras behov och skapar förutsättningar för framgångsrikt arbete.

Enskilda rum används vanligtvis för att svara på akuta och individuella behov: att öka avskildheten, förbättra koncentrationen eller att erbjuda en plats för sådant arbete som inte kan utföras optimalt i en arbetsmiljö som saknar enskilda rum. Ett enda enskilt rum räcker därför sällan till för att tillfredsställa behoven hos ett stort antal användare.

Samma rum kan uppfylla många olika slags behov, om det enskilda rummets storlek möjliggör förutom individuellt arbete även till exempel pararbete, distansmöten eller fysiska möten. Även rummets placering i arbetsmiljön är värt att fundera på före du gör köpbeslutet. Till exempel placeringen av rummets glasväggar och dörrens öppningsriktning kan med fördel optimeras för lokalen. Genom att beakta detta kan man göra rummet så lättillgängligt som möjligt och få det att smälta in i arbetsmiljön.

MODULE-RUM FÖR OLIKA BEHOV

I Module-kollektionen hittar du enskilda rum för effektivt arbete, samarbete och distansmöten samt för koncentrationen. Kollektionen har tre olika storlekar för olika slags behov – dessutom kan Module Team vid behov göras till mötesrum för fler än fyra personer.

Förutom att Module-rummen finns i olika storlekar kan de skräddarsys så att de lämpar sig för den tilltänkte miljön. Placeringen av glasväggarna och dörrens öppningsriktning kan också ändras.

Module-rummens tidlösa skandinaviska design lämpar sig för många olika miljöer och är attraktiva att se på och använda.

SOLO

DUO

TEAM

Egenskaper

2. VILKA EGENSKAPER SKA DET ENSKILDA RUMMET HA?

LJUDISOLERING

En tillräcklig ljudisolering är en av de viktigaste egenskaperna för ett enskilt rum. Ett rum med dålig ljudisolering ger inte användaren avskildhet eller lugn och ro.

Ett enskilt rum ska stänga inne ljud från diskussioner i rummet eller blockera ljud utifrån, beroende på hur det används. Ett enskilt rum som ljudisolerats väl kan flexibelt användas för olika ändamål – till exempel när man behöver koncentrera sig eller som mötesrum. Ljudisoleringen ska därför vara av tillräckligt hög kvalitet i båda riktningarna.

Förutom ljudisoleringen är det värt att före köpbeslutet uppmärksamma akustiken. Ett enskilt rum som särskilt används som telefonhytt eller mötesrum ska vara optimalt för distansmöten och ha en tillräckligt mjuk akustik. Om en medarbetare som sitter nära ett enskilt rum störs av ljud från telefonhytten är rummet inte lämpligt för det som det planerats för.

MODULE-RUMMEN ÄR AKUSTISKT UTMÄRKTA

Module-rummen är designade för fungerande akustik och effektiv ljudisolering. De sneda väggytorna skapar en mjuk och behaglig akustik.

Module-rummen dämpar effektivt bakgrundsljudet på kontoret och ljudisoleringen i rummen är bland de bästa på marknaden. Naturliga material och glasytor skapar en högklassig ljudisolering i rummen och stänger ute omgivande ljud, vilket gör att medarbetaren kan koncentrera sig utan avbrott.

MODIFIERING

Dagens kontorsmiljöer utvecklas kontinuerligt enligt användarnas behov. Modifierbara lokaler gör det möjligt att göra snabba ändringar när verksamhetens och användarnas behov förändras.

I bästa fall gynnar ett enskilt rum användarna också när miljön och behoven förändras. Fundera alltså på förhand hur stort rummet ska vara och vilka egenskaper det ska ha för att sannolikt svara på behoven också om några år? Kan rummet vid behov omplaceras på kontoret?

När man flyttar rummet är det viktigt att se till att det även på den nya platsen finns tillräckligt med utrymme runtomkring och att man lätt kan ta sig till rummet.

I ett modifierbart rum kan möbleringen ändras. Genom att byta ut till exempel en bordsgrupp mot fåtöljer kan man lätt ändra stämningen i rummet. Möbleringen är också ett smart sätt att styra rummets användning: en fåtöljgrupp uppmuntrar till att använda rummet mer som diskussionsrum än som ett rum för individuellt arbete.

Ett enskilt rum är särskilt långlivat när det även till storleken kan anpassas efter framtida behov.

MODIFIERBART MODULE-RUM

Module-rummen kan lätt omplaceras: ett enskilt rum kan flyttas behändigt med hjälp av en handtruck från en plats till en annan. Module-rummet kan vid behov även nedmonteras och monteras upp igen till exempel i samband med en flytt.

Framtidens behov kan du beakta genom att välja storleken på Module-rummet: det finns tre olika storlekar för olika behov. Utöver detta kan Module Team-rummet för fyra personer förenas vid behov med Module Duo-rum, vilket gör att mer än fyra mötesdeltagare får lätt plats i rummet.

EL, ANSLUTNINGAR OCH FÖRBINDELSER

Ofta är eluttag, USB-kontakter och nätanslutningar något man lägger märke till först när de inte fungerar eller när de inte finns. Vanligtvis används ett enskilt rum för diskussioner ansikte mot ansikte, för video- eller telefonmöten, eller för arbete som kräver koncentration. Oberoende av hur rummet används ska det ha tillräckligt med anslutningar och eluttag för laddare.

Att förbindelserna fungerar är en extremt viktig förutsättning för arbetet i ett enskilt rum och för att rummet ska kunna användas som planerats. Rummet får inte vara isolerat så att det stör telefonens hörbarhet eller nätförbindelserna.

Observera när du väljer rum även energieffektiviteten: det förmånligaste och miljövänligaste alternativet är att välja ett enskilt rum som förbrukar el endast när rummet används.

FUNKTIONELLT MODULE-RUM

Module-rummen är enskilda rum som planerats för möten och koncentration och som har en tillräcklig mängd eluttag och USB-portar enligt rummets storlek. Rummen har planerats för att stödja arbetet: trots den effektiva ljudisoleringen fungerar hörbarheten och nätförbindelserna i rummet lika väl som utanför Module-rummet. Alla anslutningar kan också bytas vid behov, vilket förlänger rummets livslängd ytterligare.

Module-kollektionens alla rum är energieffektiva och belysningen eller ventilationen förbrukar inte el när rummet inte används.

Användarupplevelse

3. HUR ANVÄNDS RUMMET?

ANVÄNDARUPPLEVELSE

När dörren inte slår igen med en smäll, luften är fräsch också efter ett långt telefonsamtal, akustiken fungerar och belysningen inte reflekteras på datorskärmen är det behagligt och enkelt att använda rummet. Ett fungerande rum är en helhet som utgörs av små detaljer som gynnar det vardagliga arbetet.

Det är viktigt att möblera ett enskilt rum så att det motsvarar användningsbehovet – ett mötesrum möbleras annorlunda än ett rum som är avsett för individuellt arbete. Väggar helt utan fönster är sällan en bra lösning, eftersom de försämrar rummets rymlighet, användbarhet och trivsel.

VENTILATION OCH BELYSNING

Ventilationen i arbetsmiljön påverkar koncentrationsförmågan avsevärt. Den effektiva ventilationen i små enskilda rum som används aktivt sätts på prov dagligen. Frisk luft gör det lättare att tänka och att hålla uppe energin.

Beakta även rummets belysning. Belysningen får inte reflekteras störande på skärmen i ett rum där man ofta jobbar med en dator. För diskussioner och videosamtal ska belysningen ändå vara tillräckligt klar. En väl genomtänkt och rätt riktad belysning gör det möjligt att använda rummet mångsidigt.

MODULE-RUMMEN HAR UTVECKLATS FÖR EFFEKTIVT ARBETE

Module-rummens effektiva ventilation möjliggör även långa möten i rummet utan att luftkvaliteteten och energin försämras. Ventilationssystemet och belysningen i rummet slås på genom rörelsesensorer när rummet används. Ventilationssystemet är tyst och stör därför inte arbetet inne i rummet eller utanför det.

Den indirekta LED-belysningen från taket bländar inte och orsakar inga reflektioner, vilket möjliggör effektivt arbete i enskilda rum oberoende av storlek. Belysningsstyrkan är ca 300 lx som är förenlig med rekommenderad kontorsbelysning. Färgtemperaturen på belysningen i rummen är 4 200 K.

Module-rummen kan möbleras för att kunna användas för otaliga behov.

Hållbarhet och säkerhet

4. HAR RUMMET LÅNG LIVSLÄNGD OCH ÄR SÄKERT ATT ANVÄNDA?

KVALITET OCH GARANTI

Ett högkvalitativt enskilt rum tål att flyttas från ett ställe till ett annat.

När det sker förändringar i arbetsmiljön kan det ibland vara nödvändigt att flytta det enskilda rummet. Et rum som kan nedmonteras och monteras upp flera gånger utan att användningsegenskaperna försemras, kan enkelt flyttas också från en våning eller byggnad till en annan.

Ett högkvalitet enskilt rum är också säkert att använda. Tänk även på att rengöring av ytor ska vara enkelt.

Ett enskilt rum som är lätt att serva är långlivat. Förutom regelbundet underhåll är det klokt att kontrollera att eluttag och anslutningar och andra delar som slits går att byta ut. Ett rum med lång livcykel är ett hållbart val också ur miljösynpunkt. Tänk även på hur materialen kan återvinnas och återbrukas redan vid inköp. En tidlös design säkerställer att rummet smälter in i den omgivande lokalen och formar sig enligt arbetsmiljön.

HÖGKLASSIGA MODULE-RUM

Module-rummen är finländska kvalitetsprodukter som tillverkas av högklassigt material på Muotolevys fabrik i Nummela. Allt trämaterial som används i Module-rummen är PEFC- eller FSC-certifierat och tillverkningsmaterial kan återvinnas.

Underhåll av rummen och den allmänna rengöringen hjälper bevara Module-rummens högklassiga användarupplevelse i många år framöver. Module-rummens delar, bland annat LED-ljusen, eluttagen och elutrustningen samt gångjärnen och låsen har två års garanti.

Ladda ner en gratis handbok för en bra arbetsmiljö: Placeringsguide för enskilda rum

Med hjälp av enskilda rum kan du göra även snabba ändringar i lokalerna enkelt och förmånligt och det är lätt att kontinuerligt utveckla kontoret.

I vår guide har vi samlat information som du behöver för val och placering av enskilda rum. Ladda ner guiden!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.