ARBETSMILJÖN SKA STÖDJA MEDARBETARNAS BEHOV

Brist på arbetsro och avskildhet samt koncentrationssvårigheter hör tyvärr till vardagen i många arbetsmiljöer. Ju öppnare arbetslokaler, desto mer framhävs utmaningarna.

Avbrott i arbetet minskar effektiviteten avsevärt. Det har konstaterats att det tar ungefär en kvart att återfå koncentrationen till den nivå som rådde före avbrottet. I ett öppet kontorslandskap betyder avbrotten att arbetseffektiviteten för en individuell medarbetare i genomsnitt minskar med tre timmar i veckan – alltså 12 timmar i månaden och nästan en månad om året.

Förutom avbrott är splittringen av det dagliga arbetet typiskt för moderna arbetssätt. När kalendern fylls av möten lämnar det begränsat med tid kvar för det egentliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ofta utföras effektivt och snabbt under de korta stunderna mellan möten.

Därför är det viktigt med en lugn arbetsmiljö för effektivt arbete.

Så här förbättrar du arbetsron i ett öppet kontorslandskap

LÄS MER

Planera ett fungerande aktivitetsbaserat kontor

LÄS MER

Vad bör du tänka på när du väljer ett enskilt rum?

LÄS MER

Enskilda rum förbättrar arbets-effektiviteten, resultaten och trivseln i arbetsmiljön

LÄS MER

Hur används enskilda rum?

LÄS MER

Blogg

LÄS MER

MODULE SKAPAR FÄRUTSÄTTNINGAR FÖR EN LYCKAD ARBETSMILJÖ

Module skapar lugna och trivsamma platser för effektivt arbete i en hektisk omgivning.

Det ljudisolerade båsen och rummen är försedda med effektiv ventilation och en behaglig akustik, som tillsammans med belysningen erbjuder optimala förhållanden att koncentrera sig på den viktigaste uppgiften för stunden, utan att behöva oroa sig för att bli avbruten eller för att bli avbruten eller störa andra. Module är helt ljudsäker, vilket stänger ute buller och stänger inne diskreta konversationer och möten.

Module förenar finländsk design med flera decenniers erfarenhet av teknisk planering och expertis inom arbetsmiljö. Resultatet är en smart lösning som möjliggör effektivt arbete, samarbete och koncentration och som erbjuder utmärkta förhållanden för att lyckas i det moderna arbetslivet.

Vill du förbättra er arbetsmiljö?

Module är nyckeln till framgång i en modern kontorsmiljö. Om du vill veta mer kan du komma igång genom att ladda ner vår presentation.

Den innehåller:
– en sammanfattning av utmaningarna i moderna öppna kontorsmiljöer
– tips på hur utmaningarna kan lösas
– en översikt över Module-kollektionen

KOLLEKTION

Solo

Avskildhet och arbetsro för telefonsamtal.

Duo

Arbetsro för uppgifter som kräver koncentration, för arbete i par eller videomöten.

Team

En tyst och ostörd plats för möten med 2-4 deltagare.

SENASTE NYTT

Module lanserar enskilda rum som tar död på coronaviruset
Spara tid genom distansmöten
Tumregler för val av lämpligt arbetsrum
Förbättra arbetsron: Få ordning på tidshanteringen och arbetsmiljön