MODULES TILL DET STÅTLIGA AURUM

Aurum på Universitetsbacken i Åbo är en byggnad på 20 000 kvadratmeter med gemensamma utrymmen för forskning, undervisning, laboratorier, kontorsarbete och möten. Aurum används huvudsakligen av fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi och Åbo universitets kemiavdelning. Även enheten för biodiversitet och biblioteket vid Åbo universitet använder byggnaden.

– En ny era inleds då fakulteten flyttar verksamheten från tre byggnader till en. Gemensamma utrymmen och instrument stärker det aktiva och viktiga samarbetet med Åbo universitet och inom fakulteten. Aurum är en modern mångsidig byggnad som tilldelats ett miljöcertifikat med utmärkt betyg. Byggnaden erbjuder personalen en arbetsmiljö av hög kvalitet och stödjer Åbo Akademis hållbarhetsmål. Det känns bra att få välkomna våra studerande till nya utrymmen när de så småningom kan börja återvända till campusområdet, berättar Patrik Henelius, dekan för Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, i en intervju med Projektiuutiset.

Åbo Akademis tidigare utrymmen byggdes på 60- och 80-talet. Under de senaste årtiondena har till exempel laboratorieutrustningen utvecklats betydligt samtidigt som storleken minskat och kräver därför mindre utrymme.

– De gamla utrymmena kunde inte möta dagens behov och vi behövde nya moderna lokaler. Att arbeta i samma utrymmen med Åbo universitet ger möjligheter till samarbete, vilket vi även gör med vetenskapsområden som verkar i andra byggnader än Aurum, säger Timo Bäckman, direktör för fastighetsservice vid Åbo Akademi.

Tanken med de gemensamma utrymmena är att både utveckla samarbetet mellan olika aktörer och effektivisera användningen av lokalerna. Vi behöver inte flera laboratorier för olika undersökningssyften i Aurum utan olika forskningsområden kan dela på utrymmena. Arbetsmiljön bidrar dessutom till gemenskapskänsla.

– Vår personal arbetade tidigare i små eller större kontor. Aurum är en aktivitetsbaserad arbetsplats där forskarna kan dela utrymmen och även fakultetens dekan och administration arbetar i samma lokaler, säger Bäckman.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

VÄRDEFULL KULTURHISTORISK MILJÖ

Aurum ligger i den medeltida kulturmiljön i Åbo och i en nationell stadspark. Det är Aihio Arkkitehdit som är ansvariga för byggnadens arkitektur. Huvudarkitekt var Piia Viitanen och hon berättar att närmiljön spelade en stor roll när man planerade fasaden.

– Åbo universitets av Aarne Ervi ritade byggnader har 20 x 20 mm fasadplattor, två vertikalt och fyra i bredd. Vi använde samma material och nyans i Aurums fasad som i de gamla byggnaderna men tre meter utgjordes av höga plattor. Vi satsade mycket på fasadens detaljrikedom. Vi utvecklade ett nytt hörnstycke för fasadplattorna vilket rimmar väl med detaljerna som finns i Ervis byggnader.

Även huvudingången vid Henriksgatan planerades in i minsta detalj: man ville att den skulle ge ett tydligt, robust och välkomnande intryck.

– Laboratoriebyggnader är oftast kalla, hårda och tekniska till utseendet. Vi ville ge fasaden en mänsklig och varm känsla, säger Viitanen.

Man kommer till atriumhallen genom huvudingången, därifrån det finns en gångbro på 4–5:e våningen till universitetets campus.

– De funktionella kraven i projektet var gemensam användning och växelverkan: att umgås, samarbeta och använda lokalerna tillsammans, faktorer som skapar mervärde på campuset. Samarbete och synergier uppstår mellan de som använder lokalerna. Därför ville man göra entréhallen till en gemensam plats för umgänge och möten.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

INNOVATIVT LABORATORIEKONCEPT

Laboratorielokalerna på totalt cirka 8 500 m2 stod i centrum för Aurums design. Dessutom behövde man skapa kontor och undervisningslokaler för användarna.

Arkitekt Piia Viitanen berättar att samarbetet med Aurums användare ledde till ett nytt innovativt laboratoriekoncept med inspiration från större gemensamma laboratorier. 

– Varje laboratorium är byggt med en viss sorts verksamhet i åtanke, till exempel våtlaboratorium eller annat kemiskt laboratorium. Laboratorier som kräver speciella miljöer är placerade i utkanten. Grundprincipen är att användarna av laboratorierna på varje våning har tillgång till gemensamma utrymmen på samma våning. Varje våning har en lounge med utsikt mot Domkyrkan och den inspirerande historiska miljön.

Användarna har trivts i arbetsmiljön med delade utrymmen. De fantastiska vyerna ger inspiration.

– Responsen från användarna har varit positiv och det har varit trevligt att höra att de varit nöjda med lokalerna. Nöjda användare är den bästa belöningen för arkitektarbetet, säger Viitanen.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

MODULE-RUMMEN ÄR PERFEKTA FÖR AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSER

Aurums kontorslokaler består av en gemensam arbetsmiljö utan fasta platser. Användarna kan beroende på arbetsuppgifterna välja till exempel att jobba i ett öppet landskap, ett grupparbets- eller mötesrum eller ett enskilt rum.

De mindre enskilda rummen ger lugn och ro att koncentrera sig på krävande självständigt arbete, telefonsamtal, korta möten eller till exempel distansmöten. I Aurum finns det 17 Module Duo, två Module Solo och en Module Team.

Det är inredningsarkitekten Marjo Kreku och arkitekten Anna Luotolampi som har designat arbetsmiljöerna i Aurum. Med i teamet från Aihio Arkkitehdit var även Teija Mätäsniemi, Virve Mylläri, Anni Lehtinen och Aapo Huotarinen.

– På en aktivitetsbaserad arbetsplats finns det behov för mindre enskilda rum för att man snabbt ska kunna dra sig tillbaka från det större utrymmet. De enskilda rummen finns nära till hands så vardagen flyter på så enkelt som möjligt, säger Anna Luotolampi.

Man valde Module Duo tack vare dess mångsidiga egenskaper. Rummet passar för 1–2 personer och uppgifter där man behöver en ljudisolerad stillsam arbetsmiljö. De enskilda rummen är möblerade med bord och stolar och erbjuder lugn och ro för att arbeta, ha snabbmöten och distansmöten.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

MODULE-RUMMEN SMÄLTER BRA IN I AURUMS DESIGN

Förutom tekniska egenskaper spelade även visuella egenskaper och material roll när man bestämde sig för Module-rummen.

– Rummen är snygga och färgalternativen var trevliga och harmoniska. Färgnyanserna var tilltalande samt passade atmosfären i byggnaden, säger Luotalampi och Viitanen och hänvisar till Modules design, entréhallens träribbor samt CWP-plywood på dörrarna och väggarna.

– Vi ser byggnaden som ett större konstverk ända in till möblemanget. Undersökningar visar att trä ökar koncentrationsförmågan, sänker stressnivån samt bidrar till välmående. Materialvalen har varit väldigt viktiga för oss. Vi har inte använt färg utan nyanserna i lokalerna skapas av äkta material, berättar Viitanen.

Akustiken fick stort fokus när Aurum designades.

– Även ljudmiljön är kopplad till välmående och var ett centralt element när vi planerade lokalerna. Ett rum kan se vackert ut, men om ljudmiljön är kakofonisk upplever man det inte som trivsamt. Module-rummen har akustiska lösningar som löser detta problem, berättar Luotolampi och Viitanen.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

BRA START PÅ EN LYCKAD HELHET

Åbo Akademis direktör för fastighetsservice Timo Bäckman upplever att flytten in till Aurums utrymmen har fungerat väldigt bra – både allmänt och för Module-rummens del. Även de som flyttat från egna kontor till den gemensamma arbetsmiljön har gett god respons.

– Det har inte kommit någon negativ kritik, kanske det beror på att vi redan i byggfasen berättade öppet om lokalerna och hur man ska arbeta i dem. Till exempel att det inte är meningen att man ska prata högt i gemensamma utrymmen utan att det finns enskilda rum för telefonsamtal och annat.

Hela leveransprocessen för Module-rummen gick smidigt till. Det fanns bara en utmaning på vägen som kunde lösas snabbt tack vare välfungerande samarbete. Man bytte till lägre golvelement i Module Duo-rummen på sjätte våningen, så att de fick plats under det sänkta innertaket med sprinklers.

– Det var en bra och snabb lösning. Vi ville ha extra belysning till vissa utrymmen och det gick också snabbt. Processen var smidig och vi klarade av utmaningarna i en handvändning. Leveranserna kom som lovat. Vi gjorde upp en tidtabell och som arbetet framskred enligt. Flytten till de nya utrymmena har överlag gått bra och gick rentav snabbare än vad vi först trott. Så här har bra har det sällan gått, säger Bäckman.

Module skapar förutsättningar för en lyckad arbetsmiljö

Module Solo, Duo och Team är arbets- och mötesplatser för kontoret i ett smart format. De mobila rummen och båsen är ett kostnadsefektivt sätt att utrusta kontoret med platser för samtal, möten och individuellt arbete.

SENASTE NYTT

Modules till det ståtliga Aurum
Barndiabetesmottagningen på Jorvs sjukhus
A-Lehdet moderniserade arbetsmiljön med Module-rum
Module lanserar enskilda rum som tar död på coronaviruset

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.