Kollektion

Effektivt ljudisolerade Module-lösningar som kan skräddarsys individuellt erbjuder avskildhet för alla arbetslokaler. De stänger effektivt ut till exempel bakgrundsljud i kontorslandskap och skapar därmed en idealisk omgivning för telefonsamtal eller möten som kräver arbetsro. Lokal i lokalen-lösningarna kan användas till att planera till exempel en telefonhytt, ett pausrum, ett litet mötesrum eller ett tyst rum och därmed omforma arbetslokalerna till en helhet som bättre betjänar användarnas arbetsprocesser.

Ostörda telefonsamtal

Module-telefonhytten är ett ljudisolerat rum som har designats för att förbättra arbetsron i lokalerna. Det hörs inga ljud utifrån in i telefonhytten och inte heller inifrån ut. Läs mer om alternativen!

En plats för fokus

Då bakgrundsljuden på kontoret stängs utanför kan man fokusera effektivt och ostört på att svara på en offertförfrågan eller på kreativt planeringsarbete. Läs mer om arbetsrummet!

För snabba möten

Lilla Module-mötesrummet är ett kompakt mötesrum som planerats för snabba möten.  Det är även praktiskt att ordna videomöten i lilla mötesrummet. Läs mer om alternativen!

Mer mötesrumskapacitet

Module-mötesrummet är en ljudisolerade möteslokal som dämpar bakgrundsljuden på kontoret och erbjuder därmed ett snabbt sätt att öka mötesrumskapaciteten. Läs mer!

Avslappnat tankeutbyte

Module-samtalsrummet erbjuder en lugn omgivning för avslappnade diskussioner och effektivt ljudisolerar bakgrundsljuden i kontorslokalen. Läs mer om lösningen!

För kreativ planering

Module-pausrummet erbjuder ett privat rum för kreativt planeringsarbete som sker effektivast i ostörda förhållanden och utan störande bakgrundsljud. Läs mer om alternativen!