PRIMING SUCCESS

Module gör det möjligt att lyckas i en modern arbetsmiljö. Vi skapar nya rum för effektivt arbete, samarbete och koncentration genom att förena finländsk design, tekniskt kunnande och flera decenniers erfarenhet av att bygga arbetsmiljöer.

We Create Future-Proof Office Solutions

Lokaler efter behov

Dålig arbetsro, koncentrationssvårigheter och brist på avskildhet är tyvärr vardag i många arbetsmiljöer. Ju öppnare lokal, desto större är dessa utmaningar.

Avbrott i arbetet, oavsett vad de beror på, försämrar avsevärt arbetseffektiviteten. Det har konstaterats att det tar cirka 15 minuter innan koncentrationen åter är på samma nivå efter ett avbrott. I kontorslandskap förlorar man på grund av avbrott i genomsnitt tre timmars arbetseffektivitet per vecka per anställd – dvs. 12 timmar per månad och nästan en månad per år.

Förutom avbrott är en splittrad vardag typiskt för modernt arbete. Under arbetsdagen har man oftast bara begränsade möjligheter att fokusera på arbetet, eftersom dagarna fylls av möten, stress och oändliga att göra-listor.

Eftersom arbetsuppgifter ska skötas effektivt och snabbt under korta stunder mellan möten, behövs i arbetsmiljön rum som möjliggör koncentration under just dessa kritiska stunder.

Smarta rum där man kan sköta sina uppgifter – vare sig det är fråga om ett telefonsamtal, möte eller en viktig arbetsuppgift.

We Empower Successful
Work Communities

Module skapar förutsättningar för ett lyckat arbete

Module skapar en trivsam och behaglig arbetsmiljö för effektivt arbete också i en hektisk omgivning.

Det ljudisolerade Module-rummet är försedd med effektiv ventilation och har en behaglig akustik som tillsammans med belysningen erbjuder optimala förhållanden att koncentrera sig på den viktigaste uppgiften för stunden, utan att man behöver oroa sig för att bli avbruten eller för att man stör andra. Det som sker utanför rummet hörs inte in, och det man gör inne i Module påverkar inte arbetsron utanför.

Module förenar finländsk design samt flera decenniers erfarenhet av teknisk planering och av att skapa arbetsmiljöer. Resultatet är en miljö som möjliggör effektivt arbete, samarbete och koncentration och som erbjuder utmärkta förhållanden för att lyckas i det moderna arbetslivet.

KOLLEKTION

SOLO

Avskildhet och arbetsro för telefonsamtal.

DUO

Arbetsro för uppgifter som kräver koncentration, för arbete i par eller videomöten.

TEAM

En tyst och ostörd rum för möten mellan 2–4 deltagare.

Designer Spotlight

Module-rummen är svaret på det moderna arbetslivets utmaningar. Module skapar en trivsam, lugn zon där det är lätt att koncentrera sig på det som är viktigt och få arbetet gjort också i en hektisk omgivning.

”En jäktig vardag och oroliga arbetsmiljöer gör ofta arbetet kaotiskt. Jag tror att de som använder Module kan koncentrera sig och lyckas i sitt arbete också mitt i all stress”, säger den prisbelönte inredningsarkitekten Esa Vesmanen som designat Module-kollektionen.

SENASTE NYTT

Skapa spelregler på kontoret – ett enkel väg till effektivare arbete och ökad trivsel

De bästa reglerna är enkla, logiska och sådana som är naturliga att följa.

Att utföra krävande kunskapsarbete i en bullrig miljö sänker effektiviteten och trivseln

Bristfällig koncentration sänker arbetseffektiviteten

Vill du öka produktiviteten i arbetet? Ge hjärnan utrymme att tänka

Vid jämförelse av slutna rum lönar det sig att lägga den största vikten vid ljudisolering.

Ett smart aktivitetsbaserat kontor sparar utrymme och pengar

Ett aktivitetsbaserat kontor erbjuder varje anställd varje dag en plats där de arbetar som svarar mot deras behov.