Att utföra krävande kunskapsarbete i en bullrig miljö sänker effektiviteten och trivseln

Buller från arbetet, eget såväl som kollegornas, hör till i miljöer med fysiska arbetsmoment och är en naturligt del av arbetsmiljön man klarar av. När det gäller koncentrations krävande arbete är det tvärtom.

Koncentrationen störs om kollegerna för samtal inom hörhåll. Det spelar ingen roll vad som diskuteras, när vi hör tal är det naturligt för henne att vilja lyssna på det och bli medveten om samtalstemat.

Bristfällig koncentration sänker arbetseffektiviteten

Samtal är inte de enda störande faktorerna i arbetsmiljön. Koncentrationsförmågan förloras även på grund av andra ljud som får oss att tappa fokus under avancerade arbetsuppgifter: renoveringsljud, fotsteg, ringsignaler, det prasslande omslagspappret på kollegans ”proteinbar”… Det är naturligtvis individuellt vad varje medarbetare störs av, vissa kan koncentrera sig även i högljutt buller, medan andra kräver att det är  alldeles tyst.

Det är välkänt att det är särskilt svårt att göra högkoncentrerat arbete i aktivitetsbaserade kontor, flexkontor och kontorslandskap. Orsaken är uppenbar: i öppna lokaler rör sig ljud utan hinder och kan även höras på långt håll.

Avbrott försämrar arbetseffektiviteten och minskar trivseln

Enligt forskning tar det cirka 15 minuter innan din koncentration åter är på samma nivå efter ett avbrott. Därmed innebär bara fyra avbrott att man förlorar en timme effektiv arbetstid under arbetsdagen.

Dessutom är fyra avbrott per dag rätt lite. Hur många gånger per dag får en upptagen medarbetare höra: ”Hej, jag har en snabb fråga – har du lite tid över?” Och hur många gånger avbryter ett telefonsamtal, ett e-postmeddelande eller ett kort meddelande tankeflödet? Det förekommer förvånansvärt många avbrott under en koncentrerad arbetsdag.

Förutom lägre effektivitet påverkar koncentrationssvårigheterna även medarbetarens trivsel i arbetet. Det är otillfredställande att inte bli färdig. Kanske drivs personen till att jobba kvällar och helger. Stressen ökar och arbetet känns mer belastande än det egentligen behöver vara.

I värsta fall söker sig medarbetaren vidare till en ny arbetsmiljö, ett nytt jobb. En arbetsplats som ej anpassats för högpresterande kunskapsarbete medför höga kostnader i form av bristande arbetseffektivitet och förlusten av värdefull personal.

Hyresgäster förväntar sig anpassade lokaler med hög arbetsro

I praktiken har företaget två alternativ för att få arbetsmiljön att tillgodose medarbetarnas behov: att söka nya lokaler som bättre stödjer verksamheten eller att försöka utveckla de nuvarande lokalerna. De som tillhandahåller lokaler gör klokt i att fundera vilka lokalbehov deras nuvarande och potentiella hyresgäster  har och hur väl de tillgängliga lokalerna uppfyller behoven.

I en idealsituation kan lokalerna skräddarsys efter behov. Det krävs tillräckligt med tysta utrymmen som har tydliga spelregler. Centralt för dessa miljöer är möjligheten till koncentration; man stänger av ljudet på telefonen och man får inte föra samtal i lokalen eller störa andra som arbetar där.

När det finns tillräckligt med tysta utrymmen, tysta rum, och om man följer gemensamma spelregler då man använder dem, minskar såväl störande buller som de olägenheter det medför. För krävande effektivt arbete krävs även platser som stödjer grupparbete. Lämpliga lokaler är till exempel mötesrum, samtalshörnor eller en öppen yta där det är tillåtet att föra samtal.

Från multifunktionella lokaler till ett aktivitetsbaserat kontor

Benämningen för en modern lokalmodell är aktivitetsbaserat kontor. Som begrepp kan det likna begreppet multifunktionella lokaler, men i praktiken är de olika på flera punkter: då multifunktionella lokaler används för många olika verksamheter har ett aktivitetsbaserat kontor däremot många olika slags utrymmen för olika typer av uppgifter.

I längden är ett effektivt sätt att anpassa en lokal förmågan att snabbt kunna förändra den. Med flexibla lokallösningar kan man dela upp ytor i olika zoner – en lösning är avskilda smarta rum som kan kompletteras efter behov. Module Solutions-rumslösningar är flyttbara, lagringsbara efter nedmontering och monteringsbara på nytt. Varvid varje hyresgäst kan erbjudas just det antal olika slags avskilda rum som de behöver, vare sig det är fråga om telefonhytter, samtalsrum eller arbetsrum.

Arbetsro i kontoret med hjälp av smarta rum

Module gör det möjligt att lyckas i en modern arbetsmiljö. Vi skapar lokaler för effektivt arbete, samarbete och koncentration genom att förena finländsk design, tekniskt kunnande och flera decenniers erfarenhet av att skapa arbetsmiljöer.

NYHETER

Skapa spelregler på kontoret – ett enkel väg till effektivare arbete och ökad trivsel

De bästa reglerna är enkla, logiska och sådana som är naturliga att följa.

Att utföra krävande kunskapsarbete i en bullrig miljö sänker effektiviteten och trivseln

Bristfällig koncentration sänker arbetseffektiviteten

Vill du öka produktiviteten i arbetet? Ge hjärnan utrymme att tänka

Vid jämförelse av slutna rum lönar det sig att lägga den största vikten vid ljudisolering.

Ett smart aktivitetsbaserat kontor sparar utrymme och pengar

Ett aktivitetsbaserat kontor erbjuder varje anställd varje dag en plats där de arbetar som svarar mot deras behov.