Från kontorslandskap till aktivitetsbaserat kontor – lokaler efter behov

Ett kontorslandskap är en utmanande arbetsmiljö.

Bakgrundssorlet, vare sig man pratar om arbetet eller inte, försämrar koncentrationen. Även klapprande skor, telefonernas ringsignaler samt andra ljud och rörelser fångar de anställdas uppmärksamhet. Förkylningar och andra smittor sprider sig utan hinder i öppna lokaler, vilket ökar antalet sjukfrånvarodagar.

Öppna kontor har emellertid också sina fördelar. Teamarbetet blir effektivare, då det är lätt att utbyta tankar och hjälpen är nära vid behov. Det är också enkelt att spontant ordna snabbmöten.

Optimala lokaler möjliggör såväl grupparbete som koncentration i lugn och ro. Ett aktivitetsbaserat kontor har allt detta – en lokal som erbjuder olika utrymmen för olika arbetsbehov.

I och med att fördelarna med aktivitetsbaserade kontor erkänns, har telefonhytter och andra ljudisolerade rum blivit vanligare på kontor. Lösningen är ett mycket snabbt och kostnadseffektivt sätt att förbättra förhållandena i kontorslandskap. Ett aktivitetsbaserat kontor uppstår snabbt, flexibelt och enligt företagets individuella behov.

Att ta hänsyn till kundspecifika behov är också den utgångspunkt som vi har skapat för vår modell att skräddarsy Module-lösningar – individuella utmaningar förutsätter ju individuella lösningar.

Det första steget för att skräddarsy en lokal innebär naturligtvis att man identifierar användningssyftet.

Behovet kan till exempel vara att erbjuda ett ljudisolerat rum för användare som behöver få koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

På en annan arbetsplats kanske man behöver ett rum där en anställd kan sköta sina telefonsamtal utan att störa dem som arbetar i den öppna lokalen.

Det är även möjligt att bygga ljudisolerade grupparbetsrum och videomötesrum – och Module-lösningar har också använts till att bygga fikarum, pausrum och till och med sångrum! Det går att skräddarsy en lösning för varje behov och alla lokaler.

På ett kontor ville man till exempel öka mötesrumskapaciteten genom att skräddarsy ett litet mötesrum i lokalen. Den enda möjliga placeringsplatsen var emellertid framför fönstret, och då skulle ett rum med slutna väggar ha hindrat ljuset från att flöda in på kontoret. Därför skräddarsyddes en skjutdörr och den bakre väggen av glas i stället för slutna element. Glasytorna tejpades enligt företagets tema för att maximera mötesrummets avskildhet, men så att man samtidigt bevarade transparensen och det naturliga ljusflödet. Att tejpa glasväggar är ett bra sätt att förbättra avskildheten även i andra lokaler med glasväggar, utan att man behöver ge avkall på lokalens rymd.

Förutom glasväggar och slutna väggar är det även enkelt att ändra lokalens utseende med hjälp av färger. En ljudisolerad minilokal med färger enligt företagets varumärke eller kontorets inredning smälter perfekt in i omgivningen. Färgerna på Module-lösningarnas utvändiga ytor kan väljas fritt bland de hundratals färgnyanserna i RAL- och NCS-färgkartorna. På de invändiga ytorna kan man välja bland akustikplattor med 15 olika nyanser. Ett populärt alternativ är att välja en starkare färg på en innervägg och en harmonisk och lugn nyans på de övriga väggarna.

I större lokaler, till exempel i mötesrum i storleken 1800 × 2200, kan man vid behov byta dörrplaceringen. Vanligen placeras ingången på den smalare sidan, men vid behov kan den även placeras på den bredare sidan. Det är praktiskt till exempel om man placerar två stora lokaler bredvid varandra. Då kan ingångarna placeras på olika sidor av mötesrumshelheten. Och åter låter man ljuset flöda fritt genom kontorslokalen om väggarna mitt emot varandra genomförs som tejpade glasväggar.

Även lokalernas ventilationsegenskaper erbjuder möjligheter att skräddarsy dem. Ventilationssystemen för standardlösningarna är planerade för kontinuerlig användning i en timme eller två timmar. Det är emellertid möjligt att koppla lokalerna till fastighetens ventilation, varvid det är trevligt att vistas i dem från morgon till kväll. Då kan den flyttbara minilokallösningen användas som ett vanligt arbetsrum.

Här ges endast några exempel på vilka möjligheter att skräddarsy lösningar Module erbjuder. Genom att kombinera dessa element kan man bygga en praktisk lokallösning som lämpar sig för alla behov och som hjälper att omvandla utmaningarna i kontorslandskap till fördelar på ett aktivitetsbaserat kontor.

Skräddärsy din egen Module

Välj den Module som svarar på ditt lokalbehov och skräddarsy den efter eget tycke med hjälp av vårt planeringsverktyg!

NYHETER

Skapa spelregler på kontoret – ett enkel väg till effektivare arbete och ökad trivsel

De bästa reglerna är enkla, logiska och sådana som är naturliga att följa.

Att utföra krävande kunskapsarbete i en bullrig miljö sänker effektiviteten och trivseln

Bristfällig koncentration sänker arbetseffektiviteten

Vill du öka produktiviteten i arbetet? Ge hjärnan utrymme att tänka

Vid jämförelse av slutna rum lönar det sig att lägga den största vikten vid ljudisolering.

Ett smart aktivitetsbaserat kontor sparar utrymme och pengar

Ett aktivitetsbaserat kontor erbjuder varje anställd varje dag en plats där de arbetar som svarar mot deras behov.