Kontorslandskap eller cellkontor? Skapa det bästä av två världrar

Mycket ändras men det mesta är sig likt, brukar man säga.

Tidigare var idealet för kontorsbygge och -planering fyra väggar, en dörr och ett, två eller ibland tre skrivbord. I följande utvecklingsskede togs väggarna bort; man övergick till eran av kontorslandskap.

Under övergångsprocessen utbyttes fasta mellanväggar till skärmväggar och lätta avskiljare, vilket skulle spara in på lokalkostnader. Man tänkte även att arbetsuppgifterna skulle genomföras snabbare, då det var enkelt för de anställda att kommunicera med varandra och utbyta tankar om dagens uppgifter.

Praktiska erfarenheter visade emellertid snart att det var precis tvärtom – man konstaterade att kontorslandskap verkligen inte är den idealiska arbetsmiljön för alla kontorsuppgifter. Allra sämst lämpar de sig för arbetsuppgifter som kräver koncentration och arbetsro, men som också är förknippade av någon form av röstanvändning, till exempel telefonsamtal.

Ofta upplever personer som arbetar i kontorslandskap uttryckligen att buller är den faktor som stör arbetsron allra mest. Ofta stör en medarbetare som samtalar med sin kollega ansikte mot ansikte eller i telefon. Sådant bakgrundsljud försämrar arbetseffektiviteten: på grund av buller kan man förlora effektivitet på upp till en persontimme per arbetsdag och anställd.

Förutom sorlet kan till exempel klapprande skor, ljud från datautrustningen eller en sked som klingar mot kaffekoppen störa koncentrationen och belasta arbetstagarens hjärna allt mer. Belastningen och den utmattning som följer därav syns till och med i hjärnan som funktionella förändringar – minnet blir sämre och koncentrationen försämras. Till exempel i Finland upplever över en fjärdedel av alla i arbetsför ålder utbrändhetssymtom i något skede av sin karriär, och hos 2–3 procent är symtomen allvarliga.

Utbrändhetssymtom som beror på koncentrationssvårigheter samt förkylningar och andra säsongsrelaterade sjukdomar som sprider sig effektivt i öppna lokaler ökar antalet sjukfrånvarodagar. Den besparing i lokalkostnader som man räknar att kontorslandskap medför är snart bortkastad på grund av lägre arbetseffektivitet och -produktivitet samt försämrat välbefinnande i arbetet.

Kontorslandskap har därmed sina brister. Många anställda trivs inte i dem och upplever därför inte heller att de får ut det bästa av sig själva.

Vad är då lösningen? Ska man bränna skärmväggarna i en brasa, kalla in hantverkare för att bygga fasta väggar, tillbringa några månader i tillfälliga lokaler och sedan återvända till ett splitternytt cellkontor som ändå är bekant ända sedan 90-talet?

Det här kanske inte lönar sig. En lönsammare och mer kostnadseffektiv lösning är att förbättra kontorslandskapet.

Det ligger något i att samarbetet är effektivare i öppna lokaler jämfört med fasta och slutna kontorsrum. Därför är en fungerande lösning att man slänger kontorslandskap och cellkontor i en mixer och gör en smoothie av dem – ett aktivitetsbaserat kontor som erbjuder olika arbetslokaler för olika arbetsbehov.

Det aktivitetsbaserade kontoret är en modern modell för kontorslokaler. Vanligen har de en öppen zon för teamarbete, biblioteksaktiga områden för arbete som kräver tystnad, ljudisolerade telefonhytter som erbjuder avskildhet för telefonsamtal, lagom stora mötesrum för möten och varför inte också avslappnade soffgrupper för brainstorming. De anställda har inga egna arbetsrum, utan de kan fritt välja den bästa miljön för varje arbetsuppgift.

Ljudisolerade pausrum är ett praktiskt och förmånligt sätt att omvandla ett kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat kontor. Flexibla lösningar som monteras snabbt är genast användningsklara och förutsätter ingen renovering av lokalen. Vid planering av nya lokaler gör man klokt i att redan i början av planeringen se till att lösningarna är flexibla, så att lokalerna även i fortsättningen kan anpassas så smidigt som möjligt för att svara mot olika lokalers och arbetsuppgifters individuella krav, eftersom – som vi redan konstaterade – endast ändring består.

We empower succesful work communities

Module gör det möjligt att lyckas i en modern arbetsmiljö. Vi skapar lokaler för effektivt arbete, samarbete och koncentration genom att förena finländsk design, tekniskt kunnande och flera decenniers erfarenhet av att skapa arbetsmiljöer.

NYHETER

Skapa spelregler på kontoret – ett enkel väg till effektivare arbete och ökad trivsel

De bästa reglerna är enkla, logiska och sådana som är naturliga att följa.

Att utföra krävande kunskapsarbete i en bullrig miljö sänker effektiviteten och trivseln

Bristfällig koncentration sänker arbetseffektiviteten

Vill du öka produktiviteten i arbetet? Ge hjärnan utrymme att tänka

Vid jämförelse av slutna rum lönar det sig att lägga den största vikten vid ljudisolering.

Ett smart aktivitetsbaserat kontor sparar utrymme och pengar

Ett aktivitetsbaserat kontor erbjuder varje anställd varje dag en plats där de arbetar som svarar mot deras behov.