Kontorslandskap eller cellkontor? Skapa det bästä av två världrar

Mycket ändras men det mesta är sig likt, brukar det heta.

Tidigare var idealet för kontorsinredning fyra väggar, en dörr och några skrivbord. I nästa utvecklingsfas revs väggarna, och eran av kontorslandskap inleddes.

I övergångsfasen ersattes fasta mellanväggar med skärmväggar, vilket motiverades med kostnadsbesparingar. Tanken var arbetsuppgifterna skulle genomföras snabbare, då det var enkelt för de anställda att kommunicera med varandra och utbyta tankar om dagens uppgifter.

Praktiska erfarenheter visade snart att det var precis tvärtom – kontorslandskapet var dessvärre inte en ideal omgivning för alla kontorsuppgifter. Allra sämst lämpar sig kontorslandskap för arbetsuppgifter som kräver koncentration och arbetsro, men också för uppgifter som är förknippade med röstanvändning, till exempel telefonsamtal.

Ofta upplever personer som arbetar i kontorslandskap att buller, telefonsamtal och diskussioner är de faktorer som stör arbetsron allra mest. När arbetsron lider, försämras även arbetseffektiviteten: på grund av avbrott förloras varje dag upp till en timme effektiv arbetstid per anställd.

Exempel på störande buller är klapprande skor, ljud från datorutrustningen eller en sked som klingar mot kaffekoppen. Förvånansvärt små och till synes harmlösa saker kan störa koncentrationen och belasta vår hjärna. Belastningen leder till och med till funktionella förändringar i hjärnan – minnet blir sämre och koncentrationen sjunker. En studie från Finland visar att över en fjärdedel av befolkningen upplever utbrändhetssymtom någon gång under sin karriär, och för 2–3 procent är symtomen allvarliga.

Utbrändhetssymtom som beror på koncentrationssvårigheter samt förkylningar och andra sjukdomar som lätt sprids i öppna lokaler ökar antalet sjukfrånvarodagar. Den lägre hyreskostnaden som ett kontorslandskap medför är snabbt bortkastad på grund av lägre arbetseffektivitet och -produktivitet samt försämrat välbefinnande.

Kontorslandskap har med andra ord stora brister. Alla mår inte bra av att arbeta i kontorslandskap, och då är det svårt att prestera.

Vad är då lösningen? Att slänga skärmväggarna på en brasa, kalla in hantverkare för att bygga nya fasta väggar och flytta till en tillfällig lokal, för sedan återvända till ett splitternytt cellkontor à la 80-talet?

Tack och lov finns det andra lösningar. En lönsammare och mer kostnadseffektiv lösning är att försöka förbättra kontorslandskapet.

Jämfört med cellkontor sänker kontorslandskapet arbetsron, men samtidigt förbättras samarbetet mellan medarbetarna. Varför inte slå ihop dessa två, och få det bästa av två världar? När ett cellkontor och ett kontorslandskap mixas blir resultatet ett aktivitetsbaserat kontor med olika zoner för olika arbetsuppgifter och behov.

Det aktivitetsbaserade kontoret är en modern modell för kontorslokaler. Vanligtvis har ett aktivitetsbaserat kontor en öppen zon för kreativt arbete i grupp, biblioteksliknande områden för arbete som kräver tystnad, ljudisolerade telefonhytter som erbjuder avskildhet för telefonsamtal, lagom stora mötesrum för olika typer av möten – och varför inte avslappnade soffgrupper för fika och brainstorming. De anställda har inga egna arbetsrum, utan de kan fritt välja den bästa platsen för varje arbetsuppgift.

Ljudisolerade mobila rum är ett praktiskt och förmånligt sätt att omvandla ett kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat kontor. Module Solutions smarta och flexibla lösningar förutsätter ingen renovering och är genast redo för användning. Vid planering av en ny kontorslokal är det bra att välja en flexibel lösning, så att lokalen även framöver kan anpassas när nya behov uppstår. Det, om något, sparar in på kostnader – både nu och framöver.

We empower succesful work communities

Module gör det möjligt att lyckas i en modern arbetsmiljö. Vi skapar lokaler för effektivt arbete, samarbete och koncentration genom att förena finländsk design, tekniskt kunnande och flera decenniers erfarenhet av att skapa arbetsmiljöer.

NYHETER

Modules till det ståtliga Aurum
Barndiabetesmottagningen på Jorvs sjukhus
A-Lehdet moderniserade arbetsmiljön med Module-rum
Module lanserar enskilda rum som tar död på coronaviruset

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.