Arbetsmiljön påverkar ditt välmående

Om du är extra trött efter en dag på jobbet och känner att du knappt har fått något gjort är du inte ensam. Den goda nyheten är att det sällan beror på att du är dålig på ditt jobb – ofta hittas förklaringen i externa faktorer.

Personer som jobbar i kontorslandskap blir i regel avbrutna flera gånger om dagen. Det kan till exempel bero på att någon går förbi ditt bord, talar i telefon eller plockar undan sina grejer. Vår koncentrationsförmåga lider av konstanta avbrott, och i värsta fall kan det leda till en “fly eller fäkta”-reaktion i kroppen, där vi tar förhastade beslut och allt bara handlar om att överleva dagen. Det medför att fler fel uppstår.

Oljud och buller i kontorslandskap leder också till att produktiviteten sjunker. Buller och ständiga avbrott sänker prestationsförmågan och höjer stressnivåerna, vilket betyder att ett dåligt planerat kontor till och med kan vara en hälsorisk.

Arbetsuppgifter som kräver koncentration kräver också att det finns platser på kontoret där det går att jobba utan att någon kommer och avbryter en. Medarbetarna behöver platser där de kan fokusera på sitt jobb.

Var arbetsuppgift har sin plats

Företaget Firstbeat, som specialiserat sig på pulsteknologi för mätning av stressnivåer, gjorde en pilotstudie på hur arbetsmiljön påverkar vårt välmående. I studien jämfördes personernas stress- och återhämningsnivåer vid vanliga arbetsförhållanden och arbetsförhållanden som stöder välmående. Syftet var att ta reda på hur arbetsmiljön påverkar medarbetarnas holistiska välmående.

De som medverkade i studien berättade bland annat att de sov bättre och kände sig mindre stressade i en miljö som stöder personalens välbefinnande.

Firstbeats studie visar tydligt att buller och oljud i öppna kontor har en negativ inverkan på vårt välmående. I studien framgick bland annat att en företagsledare var som minst stressad sent på eftermiddagen, när hen var ensam kvar på kontoret. Tysta rum, telefonbås och mötesrum möjliggör både andrum och tystnad för intensivt arbete.

En satsning på kontorsmiljön är en lönsam investering

Satsningar på kontorsmiljön ses ofta som dyra investeringar, men små förändringar kan också få en stor effekt. Om arbetseffektiviteten exempelvis är 10 % lägre på grund av buller, kan en satsning på ljudisolering vara mycket lönsam.

Buller är en av de största störningsfaktorerna och kan i värsta fall leda till ökad sjukfrånvaro och byte av arbetsplats. För företag innebär detta stora kostnader och ett onödigt kompetenstapp, som med enkla medel kan undvikas.

Vill du förbättra er arbetsmiljö?

Module är nyckeln till framgång i en modern kontorsmiljö. Om du vill veta mer kan du komma igång genom att ladda ner vår presentation.

Den innehåller:
– en sammanfattning av utmaningarna i moderna öppna kontorsmiljöer
– tips på hur utmaningarna kan lösas
– en översikt över Module-kollektionen

NYHETER

Förbättra arbetsron: Få ordning på tidshanteringen och arbetsmiljön
Bli produktivare på jobbet – 4 smarta tidshanteringsmetoder som ger arbetsdagen en tydlig struktur

Vi listade 4 metoder som hjälper dig behålla fokus och skapa en struktur för arbetsdagen.

Inred Module med möbelpaket från Nikari

Modules mobila bås och rum kan utrustas med möbler från Nikari.

Arbetsmiljön påverkar ditt välmående

Satsningar på kontorsmiljön ses ofta som dyra investeringar, men små förändringar kan också få en stor effekt.